Projecte d’activitat i certificat tècnic

Què és un projecte d’activitat?

Un projecte d’activitat està redactat i signat per un tècnic competent, i serveix per a verificar que l’activitat que es portarà a terme a l’establiment compleix amb tota la normativa que li és d’aplicació: Codi Tècnic de l’Edificació, normativa de protecció contra incendis, Accessibilitat, Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en l’edificació, Sanitat, etc…

La nostra experiència com a enginyers municipals ens permet elaborar el projecte d’activitats i tots els tràmits necessaris en el menor temps possible, i amb múltiples solucions tècniques que permetin adequar el teu local de conformitat amb la normativa d’aplicació.

Gerard Gafas, Enginyer Industrial
Els restaurants requereixen un projecte d’activitat i un certificat tècnic

Què és un certificat signat per un tècnic competent?

El certificat tècnic, signat pel tècnic competent, acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte i documentació tècnica presentada, i que es compleixen tots els requisits ambientals. No tots els establiments requeriran projecte d’activitats, però sempre es requerirà d’un certificat tècnic.

Els comerços al detall de menys de 120m2 només requereixen certificat tècnic

Quan costa un projecte d’activitats o un certificat tècnic?

En funció del tipus d’activitat, superfície de l’establiment, disponibilitat de plànols, i altres variables es pot calcular el pressupost d’un projecte d’activitats o d’un certificat tècnic.

Altres projectes necessaris

En funció del tipus d’activitat, podrà ser necessària la legalització de la instal·lació elèctrica o d’alguna altra (climatització, gas, etc.) mitjançant el projecte i certificat final d’un enginyer, i nosaltres també us la podem portar a terme a un preu més reduït, al disposar de tota la informació necessària per a legalitzar l’activitat.

El més adequat és que una sola empresa elabori tots els projectes d’enginyeria necessaris per a l’obertura o ampliació d’un negoci, només així es podran portar a terme amb el millor preu i servei.

Algunes instal·lacions elèctriques requereixen de projecte elèctric (restaurants, bars, comerços amb espai de venda de més de 40m2, etc)

Comunicació o llicència d’obres

Per altra banda, dissenyem i tramitem els assabentats, comunicacions o llicències d’obres, si el client ho sol·licita.

Col·laborem amb els arquitectes i aparelladors amb més renom de la província de Girona, per tal d’agilitzar tots els tràmits necessaris, i per a que els nostres clients aconsegueixin l’establiment que desitgen per a fer realitat el teu negoci.