Categories
construcció fusta sostenible tecnologia

Un edifici de fusta de 9 plantes a Barcelona

L’ajuntament de Barcelona està promocionant la construcció d’un edifici de nou plantes de fusta, que serà el més alt de Catalunya d’aquesta tipologia.

LA DADA

L’edifici de fusta tindrà una superfície construïda de gairebé 3.400 m², i un total de 40 habitatges.

EL MATERIAL

La fusta emprada serà del tipus contralaminada, material que competeix directament amb el formigó i l’acer en qüestió de resistència, velocitat i cost, permetent la seva utilització sense gastar aigua i minimitzant-ne els residus.

EL PROJECTE

L’ajuntament de Barcelona  està promocionant la construcció de quatre edificis sostenibles i prefabricats al districte de Sant Martí, tres seran de fusta i el darrer de metall, per a reduir l’impacte ambiental associat a la seva construcció.