Categories
Agricultura bosc deforestació Ramaderia sostenible tecnologia

Com menjar carn sense desforestar l’Amazones

EL PROBLEMA

Les macrogranges europees i espanyoles, segons un informe d’Ecologistes en Acció, són responsables de la desforestació de la selva de l’Amazones, més concretament la que està associada amb el cultiu de soja, donat que un 70% de la que es produeix a sud-amèrica es cultiva en zones boscoses desforestades de Brasil, Uruguai o Argentina, i només un 6% es destina per alimentar a les persones.

LA DADA

Segons l’informe, els cultius de soja de sud-amèrica destinats a abastir el consum d’Europa provoquen el 47% de la desforestació amazònica relacionada amb productes agropecuaris.

L’ALTERNATIVA

Com ho podem fer per menjar sense desforestar el planeta? Una nova proposta de reglament de la Comissió Europea vol implantar una normativa per donar garanties al respecte, forçant a tots els països a verificar que els seus productes importats no hagin provocat desforestació, si bé encara no està aprovada. Així doncs, les alternatives actuals són:

  • Comprar carn amb certificació ecològica: per a complicar-ho més, cada estat europeu té les seves, i n’hi ha també d’institucions privades, si bé totes es solen acompanyar del logo Europeu Bio Logo: