Categories
canvi climàtic emissions

Mínim històric d’emissions de CO2

L’any 2021 ha marcat un mínim històric en emissions relacionat amb la generació d’electricitat a Espanya. El motiu principal és l’increment de la producció eòlica i solar, degut a l’augment de la capacitat instal·lada, i també perquè ha fet més sol (per a la fotovoltaica) i vent (pels aerogeneradors). Les perspectives pels següents anys també són bones, si bé cal encara fer molts passos endavant per a garantir la sostenibilitat futura i evitar el pitjor escenari de l’escalfament global.