Categories
Agricultura bosc deforestació Ramaderia sostenible tecnologia

Com menjar carn sense desforestar l’Amazones

EL PROBLEMA

Les macrogranges europees i espanyoles, segons un informe d’Ecologistes en Acció, són responsables de la desforestació de la selva de l’Amazones, més concretament la que està associada amb el cultiu de soja, donat que un 70% de la que es produeix a sud-amèrica es cultiva en zones boscoses desforestades de Brasil, Uruguai o Argentina, i només un 6% es destina per alimentar a les persones.

LA DADA

Segons l’informe, els cultius de soja de sud-amèrica destinats a abastir el consum d’Europa provoquen el 47% de la desforestació amazònica relacionada amb productes agropecuaris.

L’ALTERNATIVA

Com ho podem fer per menjar sense desforestar el planeta? Una nova proposta de reglament de la Comissió Europea vol implantar una normativa per donar garanties al respecte, forçant a tots els països a verificar que els seus productes importats no hagin provocat desforestació, si bé encara no està aprovada. Així doncs, les alternatives actuals són:

  • Comprar carn amb certificació ecològica: per a complicar-ho més, cada estat europeu té les seves, i n’hi ha també d’institucions privades, si bé totes es solen acompanyar del logo Europeu Bio Logo:
Categories
construcció sostenible tecnologia

Cases de fongs en desenvolupament

El disseny

Investigadors de la Universitat de Colúmbia i l’Institut de Tecnologia de Massachusetts estan experimentant amb totxanes fabricades amb éssers vius, més concretament fongs, que s’alimenten principalment de cel·lulosa, i generen unes estructures molt resistents que donen rigidesa al conjunt, que podrien utilitzar-se per a construir una casa.

Avantatges

Quan el material està sec, els fongs resten en letàrgia, i si se’ls rehidrata poden arribar a cohesionar-se entre ells, poden reomplir qualsevol esquerda o forat que s’hagi produit al conjunt.

Per altra banda, amb certs fongs modificats genèticament es pot transmetre informació d’un punt a un altre de la paret de la casa, com la resposta a un estímul extern adequat.

Es tracta d’un material totalment sostenible.

Categories
bosc dron tecnologia

Un dron que pot plantar 40.000 arbres al dia

El disseny

L’empresa australiana Airseed ha dissenyat un dron per a combatre la deforestació, amb l’objectiu d’arribar a plantar fins a 100 milions d’arbres l’any 2024, si bé n’ha plantat 50.000 fins a l’actualitat. El dron identifica les localitzacions més adequades mitjançant la intel·ligència artificial, i llavors llança les llavors que estan enbolcallades en unes beines fetes a propòsit.

La dada

El dron pot arribar a plantar 40.000 arbres en un dia.

Estat actual

Només durant l’any 2020, les àreees de bosc es varen reduir al planeta 4,2 milions d’hectàrees, essent aquesta una superfície més gran que la del Regne Unit (segons dades publicades per la Universitat de Maryland).

Categories
canvi climàtic emissions

Mínim històric d’emissions de CO2

L’any 2021 ha marcat un mínim històric en emissions relacionat amb la generació d’electricitat a Espanya. El motiu principal és l’increment de la producció eòlica i solar, degut a l’augment de la capacitat instal·lada, i també perquè ha fet més sol (per a la fotovoltaica) i vent (pels aerogeneradors). Les perspectives pels següents anys també són bones, si bé cal encara fer molts passos endavant per a garantir la sostenibilitat futura i evitar el pitjor escenari de l’escalfament global.